Wie zijn wij

Wij bieden onze klanten persoonlijk, onafhankelijk en objectief advies gericht op een langdurige vertrouwensrelatie.

Onze Missie is om het vermogen van onze klanten te laten groeien met een transparante bedrijfsfilosofie die resoluut gericht is op de bescherming van het vermogen.

We zijn samen met u
gericht op de lange termijn

 

Wij ondersteunen u bij uw beleggingskeuzes en zetten ons in voor het leveren van kwaliteitsvolle diensten in volledige onafhankelijkheid en transparantie.

Onze adviseurs staan tot uw beschikking, beschikbaar en dicht bij u in de buurt,  om uw behoeften beter te identificeren en hierop passend te reageren.

Onze prioriteit:
Uw belangen

 

Onze positie als onafhankelijke beheerder stelt ons in staat u in alle omstandigheden, gepersonaliseerd advies te geven dat uw belangen respecteert.

Het opbouwen van vertrouwen bij onze klanten is een van onze kernwaarden. We werken er elke dag aan om deze relatie van vertrouwen, integriteit en eerlijkheid te handhaven in de hoop deze voor toekomstige generaties te bestendigen.

Deontologie en ethiek

 

Als professional in de financiële sector staat OREA CAPITAL onder toezicht van de CSSF (Commission de surveillance du secteur financier), waardoor de naleving van de geldende Europese wet- en regelgeving wordt gewaarborgd.

Bewust van het belang van ethiek, oriënteren en motiveren wij ons handelen en onze besluitvorming in de juiste verwezenlijking van ons beroep.

Deontologie en ethiek

 

Als professional in de financiële sector staat OREA CAPITAL onder toezicht van de CSSF (Commission de surveillance du secteur financier), waardoor de naleving van de geldende Europese wet- en regelgeving wordt gewaarborgd.

Bewust van het belang van ethiek, oriënteren en motiveren wij ons handelen en onze besluitvorming in de juiste verwezenlijking van ons beroep.

ESG-(Environmental, Social & Governance) duurzaamheidsbeleid

 

Vandaag zijn wij ervan overtuigd dat de toekomst van een bedrijf nauw verbonden is met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren. OREA CAPITAL houdt daarom rekening, in het kader van haar lange-termijn visie, met de risico’s die deze ESG-duurzaamheidsfactoren vertegenwoordigen.

Duurzaam beheer

Onze missie is om de activa van onze klanten te laten groeien door ons transparant investeringsbeleid toe te passen dat resoluut gericht is op de bescherming van de klanten hun activa en dat tegelijkertijd duurzaam is.

Ons investeringsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan de impact van het bedrijfsleven op de globale samenleving. Dit beleid is stabiel, objectief en laat weinig ruimte voor interpretatie. Bij de samenstelling van ons beleggingsuniversum hebben financiële instrumenten van bedrijven die voldoen aan de ESG-criteria de voorkeur.

Onze strategie voor duurzaam beheer is van toepassing op al onze diensten (institutioneel beheer, discretionair beheer en adviserend beheer) en op alle financiële instrumenten die deel uitmaken van ons beleggingsuniversum.

Uitsluiting – Betrokkenheid – Integratie

OREA CAPITAL is lid van de United Nations Principles for Responsible Investment. Deze principes zijn bedoeld om bedrijven aan te moedigen om fundamentele verantwoordelijkheden in hun commerciële activiteiten te integreren.

Uitsluiting: we filteren waarden die geen plaats hebben in ons beleggingsuniversum als ze onze duurzaamheidswaarden niet respecteren. Om dit te doen baseren wij ons op de Norges Bank Investment Management (NBIM) ‘observaties en uitsluiting van bedrijven’ lijst, een maatstaf in de implementatie van ethische en verantwoorde investeringen.

Betrokkenheid: we willen een rol spelen bij het positief beïnvloeden van het duurzame gedrag van onze tegenpartijen, zodat ook zij toekomstgerichte beslissingen kunnen nemen op het gebied van de ESG-criteria:

  • Milieu: beperking van de opwarming van de aarde en bestrijding van lucht-, land- en waterverontreiniging
  • Sociaal: het nastreven van kwaliteitsrelaties met alle betrokkenen
  • Bestuurlijk: het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsbeheer en organisatiemodel

Integratie: we zijn ervan overtuigd dat de financiële gezondheid van een bedrijf op de lange termijn alleen duurzaam zal zijn als dit bedrijf ook goede ESG-resultaten heeft, daarom integreren we niet alleen de traditionele financiële parameters maar ook de ESG-parameters in onze investeringspolitiek.

Onze beheersfilosofie houdt rekening met de Principes van de Verenigde Naties voor een duurzaam beleid (UN PRI). We delen hun visie inzake het ontwikkelen van duurzame beleggingsoplossingen die de globale belangen van de samenleving en van het milieu nastreeft.   Elk jaar tonen wij in een rapport inzake duurzaam investeren onze vooruitgang in deze materie aan. De bedoeling van dit rapport is onze toewijding te tonen dat wij mee bouwen aan een duurzame toekomst.

Het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van ESG-criteria en traditionele risico- en rendementsfactoren is een echte uitdaging waar OREA CAPITAL voor gaat.

Door het toepassen van ons ESG-duurzaamheidsbeleid evolueren wij voortdurend en passen wij ons aan in een wereld van voortdurende verandering.