Growing generations of wealth
Let’s grow together

Home
Home

Uw welvaart is zoveel meer dan een cijfer – het is de vrucht van uw tomeloze inzet en professionele passie, en het is de toegangspoort naar uw dromen.

Orea Capital draagt zorg voor uw vermogen, en heeft aandacht voor uw persoonlijke wensen en noden. Vertrouwen en discretie liggen aan de basis van onze relatie. Uw financiële doelen worden onze focus. Wij beheren uw vermogen op precies dezelfde manier als we ons eigen vermogen beheren. Dat mag u letterlijk nemen – we hebben skin in the game.

Uw persoonlijke beheerder denkt met u mee: hoe u uw vermogen kunt veiligstellen, opbouwen en klaarmaken voor de komende generaties.

Als beursvennootschap hebben we een heel welomschreven kernactiviteit: u kunt bij ons terecht voor het openen van een rekening en het beheer van uw vermogen, hetzij privé, hetzij voor uw vennootschap. We verlenen geen hypotheken of consumentenleningen. Voor institutionele klanten bieden we een geheel specifieke dienstverlening aan.

Wat ons uniek maakt

Met Orea Capital kiest u voor eenvoud en duidelijkheid. Uw vermogen wordt belegd in eenvoudige beleggingsinstrumenten, steeds vanuit een langetermijnperspectief. Eerder dan al te complexe investeringen, ligt onze focus op rechtstreekse investeringen in aandelen en obligaties, aangevuld met tactische posities in trackers (ETF's). 

Orea Capital is een gespecialiseerde en onafhankelijke speler op het gebied van vermogensbeheer. De aandeelhouders en het directieteam bestaan uit professionals met jarenlange ervaring in de financiële wereld. Er spelen geen belangen van derde partijen, het belang van de klant staat altijd centraal. 

U vertrouwt uw vermogen toe aan onze beheerders, en dus is uw belang het uitgangspunt van onze beleggingsstrategie.  Overwegingen zoals productverkoop zijn niet aan de orde. U krijgt een duidelijk zicht op de kosten, en wij communiceren en rapporteren naar u op regelmatige basis, in alle transparantie. 

Uw persoonlijke beheerder is uw vertrouwenspersoon. U kan bij hem terecht voor een afspraak, een update, een zorg die u met hem of haar wilt delen. Uw financiële noden en ambities zijn het vertrekpunt. 

Orea Capital integreert duurzaamheid in elk aspect van de bedrijfsvoering. We geven prioriteit aan ethische investeringen en zijn actief betrokken bij filantropie, om een positieve impact te creëren op de omgeving rondom ons, het klimaat en de planeet.

Home

Onze beleggingsaanpak

De kracht van onze beleggingsaanpak berust op vijf basisprincipes:

Eenvoud

Uw portefeuille bestaat uit een 35-tal individuele aandelen, obligaties, ETF’s en uitzonderlijk ook beleggingsfondsen. Geen hedgefondsen, afgeleide of gestructureerde producten.

Expertise

Ons gespecialiseerde team beheert uw portefeuille met een bottom-up benadering ingebed in een top-down visie. Dankzij een eigen researchplatform analyseren zij sectoren, resultaten, balansen en groeivooruitzichten van specifieke bedrijven, met bijzondere aandacht voor hun waardering.

Langetermijnvisie

We richten ons op langetermijnkansen en bouwen doelgericht posities op in uw portefeuille op basis van sterke overtuigingen.

Focus

Uw portefeuille wordt samengesteld op basis van uw risicoprofiel, uw plannen en uw financiële doelstellingen.

Daad bij het woord

De directieleden van Orea Capital  hanteren dezelfde beleggingsstrategie voor hun eigen vermogen als die van hun klanten. Putting our money where our mouth is. Deze aanpak geldt voor al onze klanten, ongeacht of u een particuliere klant, een vennootschap of een institutionele belegger bent.

Kom kennismaken bij Orea Capital

Wij nodigen u van harte uit om langs te komen bij een van onze kantoren. Of verkiest u dat wij u bezoeken, thuis of op kantoor? Plan dan een afspraak in. We stellen ons met plezier aan u voor en horen graag wat uw verwachtingen zijn.

Plan een afspraak of bezoek ons op kantoor

Cta woman