Verantwoord investeren

Investeren als katalysator voor positieve verandering

Onze toewijding aan verantwoord investeren is niet alleen een strategie - het is een katalysator voor positieve verandering.  

Ons verantwoord investeringsproces is ingebed in de richtlijnen van de VN over verantwoord beleggen, de Sustainable Development Goals. 

Durable investing

In onze beleggingsaanpak is er geen tegenspraak tussen rendement enerzijds en aandacht voor de mens, de samenleving en de planeet anderzijds. Integendeel, het toekomstige succes van een bedrijf is nauw verbonden met ecologische, sociale en bestuurlijke factoren, ook wel ESG genoemd (ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur).

Our core pillars of responsible stewardship:

Bij de samenstelling van de portefeuilles geven we de voorkeur aan bedrijven die voldoen aan ESG-criteria. Dat geldt zowel voor ons institutioneel beheer als voor ons discretionair beheer, en voor alle financiële instrumenten die deel uitmaken van ons beleggingsuniversum. Via drie wegen wordt ESG geïnjecteerd in het beleggingsproces: uitsluiting, betrokkenheid en integratie.

Uitsluiting

Bedrijven die te laag scoren op ESG-criteria worden uit ons beleggingsuniversum geweerd. We baseren ons op de strenge lijst van het Noorse pensioenfonds (Norges Bank Investment Management), die als maatstaf wordt gezien voor ethische en verantwoorde investeringen.


 

Betrokkenheid

We willen het verantwoorde gedrag van bedrijven stimuleren. Op het vlak van milieu werken we rond de beperking van de opwarming van de aarde en bestrijding van lucht-, land- en waterverontreiniging. Op sociaal vlak streven we naar een rechtvaardige en menswaardige behandeling voor alle partijen. En op bestuurlijk vlak werken we mee aan de ontwikkeling  van goed bestuur. 

Integratie

We integreren niet alleen de traditionele financiële parameters (risico en rendement), maar ook de ESG-data in onze investeringsbeslissingen. 

Kortom, via dit proces geven we elke financiële beslissing de kracht om positieve verandering teweeg te brengen, voor mens, samenleving en planeet.

Discretionair Vermogensbeheer of Institutioneel Vermogensbeheer

Hoe we teruggeven aan de samenleving

Lees meer over de lokale en internationale initiatieven die we steunen en hoe we een verschil maken.

Onze sponsorships

Durable investing cta